ប្រជុំពិភាគ្សាកាងារប្រារព្ធពិធីបុណ្យទន្លេនៅខេត្តកំពង់ចាម និងត្បូងឃ្មុំ


កំពង់ចាម៖ ឯឧ ប្រាជ្ញ ចន្ទ អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ អញ្ជើញចូលរួមប្រជុំពិភាគ្សាកាងារជាមួយចំនួនជាមួយឯឧ លន់ លឹថៃ អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯឧ ថោង ខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ អំពីពិធីបុណ្យទន្លេពីខេត្តរួមគ្នា គឺខេត្តកំពង់ចាម និខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងមានការអញ្ជើញចូលរួមអង្គភាពពាក់បព័ន្ធទាំងពីរខេត្ត ព្រឹកថ្ងៃទី០៤ កុម្ភៈ ២០១៦ នៅខេត្តកំពង់ចាម៕
ខ្លឹមសារផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ១-ការតាំងពិពណ៍ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ២-ផ្នែកកីឡា មានកីឡាលើទឹក កីឡាលើគោក កីឡាលើអាកាស ៣-ពិសេសនោះគឺកីឡាអុំទូកផ្កាចារនៅហ្លួងព្រះស្តេចកនខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

160204 Prach Chan2

160204 Prach Chan1