បញ្ចុះបឋមសិលា ក្រុងពាលី បើកការដ្ឋានសាងសង់បណ្ណាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ


ត្បូងឃ្មុំ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ធ្នូ ២០១៥ ឯកឧត្ដម ប្រាជ្ញ ចន្ទ អញ្ជើញបញ្ចុះបឋមសិលា ក្រុងពាលី បើកការដ្ឋានសាងសង់បណ្ណាល័យ សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ៕

121915 prach Chan5

121915 prach Chan4121915 prach Chan21

121915 prach Chan1