បន្តវប្បធម៌ចែករំលែក


ត្បូងឃ្មុំ៖ បន្តវប្បធម៌ចែករំលែកតាមរយះការចែកកង់អង្ករជូនសិស្សកំព្រា និងក្រីក្របានថវិកាពីសិស្សសហការគ្នាក្នុងវិទ្យាល័យសម្ដេច ហេង សំរិន អន្លង់ជ្រៃ និងលោកគ្រូអ្នក និងមេឃុំអន្លង់ជ្រៃ។

121815 Anlong Chrey1

121815 Anlong Chrey2