ទីតាំងតំបន់អនុស្សាវរីយ៍ធ្លាប់តស៊ូក្នុងសម័យសង្គ្រាម ស្ថិតនៅក្នុងឃុំទន្លេបិទក្បែរប៉ម គល់ស្ពានគីហ្សូណា


ត្បូងឃ្មុំ៖ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន និង សម្តេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត អញ្ជើញពិនិត្យទីតាំងតំបន់អនុស្សាវរីយ៍ធ្លាប់តស៊ូក្នុងសម័យសង្គ្រាម ស្ថិតនៅក្នុងឃុំទន្លេបិទក្បែរប៉ម គល់ស្ពានគីហ្សូណា ខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ នៅថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥។

120215 Hun Sen Kg Cham8

120215 Hun Sen Kg Cham9

120215 Hun Sen Kg Cham5

120215 Hun Sen Kg Cham2

120215 Hun Sen Kg Cham3

120215 Hun Sen Kg Cham7