សម្ពោធមណ្ឌលកីឡាហែលទឹកតេជោសែន


មណ្ឌលកីឡាហែលទឹកតេជោសែននៅក្រុងកំពង់ចាមបានសម្ពោធហើយ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន និងសម្តេច កិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត នៅថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ ។

120215 Hun Sen Kg Cham10

120215 Hun Sen Kg Cham11

120215 Hun Sen Kg Cham15

120215 Hun Sen Kg Cham17