ជាពេលវេលាដ៏សប្បាយ ដែលបានជួបជុំសាច់ញាតិ បងប្អូន និងអ្នកភូមិផង


ជាពេលវេលាដ៏សប្បាយសម្រាប់ សម្តេចតេជោ ដែលបានជួបជុំសាច់ញាតិ បងប្អូន និងអ្នកភូមិផងរបងជាមួយ នៅក្នុងឱកាសដែលសម្តេច អញ្ជើញពិនិត្យកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍ក្បែរប៉មទន្លេបិទ កាលពីថ្ងៃ០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

120215 Hun Sen Kg Cham22

120215 Hun Sen Kg Cham23

120215 Hun Sen Kg Cham1