សុខទុក្ខរបស់កងកំលាំងការពារព្រំដែន ជាសុខទុក្ខរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងប្រទេសជាតិ


មេមត់៖ ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ អភិបាលខេត្ត និងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត អញ្ជេីញចុះ សួរសុខទុក្ខ និងចែកអំណោយ ជូនកងកំលាំង ស្នាក់ការ វរ:ព្រំដែន៦១៧ ស្រុកមេមត់។

100715 Prach Chan1

100715 Prach Chan3

100715 Prach Chan2