ចុះសួរសុខទុក្ខចាសជរា ជនទីទ័លក្រ ពិការ


ត្បូងឃ្មុំ៖ ក្រុមការងារយុវជនខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងស្រុកត្បូងឃ្មុំ ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ហាក់ សុខ មករា និងលោកកែវ វណ្ណៈប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាល បានយកសម្ភារៈមាន រទេះរុញជនពិការ ២គ្រឿង អង្គរ ២៥kg ២កញ្ចប ទឹកសីុអុីវ ទឹកត្រី មី ត្រីខ ថវិការ ២០មុឺនរៀល ជូនដល់ ចាសជរា ជនទីទ័លក្រ ពិការ ចំនួន ២ នាក់ ១. បងស្រីស្រេងស្រីអាង នៅភូមិកំរ៉ែង ឃុំគរ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ដែលមានជំងឺ កើតពិសធ្យូង ត្រូវកាត់ជើងម្ខាង ២. លោកអ៊ុំ នូវស្រាង នៅភូមិជ្រោយចង្កាឃុំមង់រាវ ស្រុត្បូងឃ្មុំ (07តុលា 2015)។

100715 Hak Somakara 1

100715 Hak Somakara 3

100715 Hak Somakara 4

100715 Hak Somakara 5

100715 Hak Somakara 2