សករាជថ្មីនៃកំណែទម្រង់ និងយុទ្ធសាស្ត្រកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មី គឺគោលនយោនាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥


HUNSEN02
សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញជាអធិបតី ពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយ និងដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យ ឧស្សាហកម្មកម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ នៅភ្នំពេញ ។
គោលបំណងនៃគោលនយោបាយនេះ មាន បីសំខាន់គឺ ១)បង្កើនចំណែកនៃវិស័យឧស្សាហកម្ម និងវិស័យកម្មន្តសាល នៅក្នុងផសស ២) ជំរុញពិពិតកម្មមុខទំនិញនាំចេញ ក្រៅពីសម្លៀកបំពាក់ និងជំរុញការនាំចេញកសិផលកែច្នៃ និង ៣) ការគាំទ្រដល់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម។

HUNSEN01

HUNSEN03