ដំណើរកម្សាន្ត ៣ ថ្ងៃ សម្រាប់មន្រ្តីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងសួង ចំនួន ១៨៧ នាក់ នៅទីក្រុងអង្គរ ខេត្តសៀមរាប ឧបត្ថម្ភដោយឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ជា សុផារ៉ា


សៀមរាប៖ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ជា សុផារ៉ា ឧបត្ថម្ភដំណើរកម្សាន្តរយៈពេល ៣ ថ្ងៃ សម្រាប់មន្រ្តីគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាក្រុងសួង ចំនួន ១៨៧ នាក់ នៅទីក្រុងអង្គរ ខេត្តសៀមរាប។

យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា ដែលបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រគ្រប់យ៉ាងដល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់យើងខ្ញុំមកកាន់ទឹកដីអង្គរដ៏អច្ឆរិយៈអស្ចារ្យ នេះ ។