នៅព្រឹកនេះ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្ដី ហ៊ុន សែន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដោយពិភាក្សាលើរបៀបវារៈចំនួន៣


នៅព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨នេះ គណៈរដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គ ក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្ដី ដើម្បីពិភាក្សាលើរបៀបវារៈចំនួន៣ ។
បៀបវារៈដែលត្រូវត្រូវលើកយកមកពិភាក្សាថ្ងៃនេះរួមមាន៖
១- សេចក្តីព្រៀងយុទ្ធសាស្រ្ត នៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកា ឆ្នាំ២០១៨- ២០២៥។
២- របាយការណ៍ស្តីពីលទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលើកទី២ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២១ និងថ្ងៃទី២៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ នៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ប្រទេសស្វីស។
៣- បញ្ហាផ្សេងៗ ដែលរួមមាន សំណើសុំការយល់ព្រមពីគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ដើម្បីសុំសច្ចាប័នពីស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិលើ: កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការជំរុញ និងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា-ឡាវ -វៀតណាម៕

180112 Hun Sen 1

180112 Hun Sen 2

180112 Hun Sen 3

180112 Hun Sen 4