ពិធីប្រកាសសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ ភូមិ (ទួលសូភី, ចក, ដំរិល និងឃុំគងជ័យ)


អូរាំងឪ៖ ពិធីប្រកាសសកម្មជនយុវជនគណបក្សឃុំ ភូមិ (ទួលសូភី, ចក, ដំរិល និងឃុំគងជ័យ) ធ្វើនៅស្នាក់ការគណនក្សប្រជាជនកម្ពុជាឃុំទួលសូភីក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម សៅ សុភាព អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកអូររាំងឪ និងជាតំណាងរបស់ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកអូររាំងឪ, ឯកឧត្តម រ័ត្ន វីរ: អនុប្រធានក្រុមការថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុក និងឯកឧត្តម ប៊ុនប៉ា ម៉ារីលុច អនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុក ទទួលបន្ទុកលើការងារយុវជន ។ (18/7/15)

sok1

sok2sok32