ឯកឧត្តម ឱម សំអ៊ែល ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំឈូក


ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ នៅថ្ងៃសៅ ទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៥ ឯកឧត្តម ឱម សំអ៊ែល ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយឃុំឈូក តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា និងក្រុមការងារ បាននាំយកទានព្រះវស្សា និងបច្ច័យ ទ័យវត្ថុទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ គង់នៅ វត្តផ្កាដូង វត្តបារាយ៍ និងវត្តឈូក។

hara3

hara4