ឯ.ឧ ហាក់ សុខមករា ប្រធានក្រុមការងារយុវជន បក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននាំអំណោយ មានទឹកដោះគោ ទឹក ផ្លែឈើ និងថវិកា‌500000 រៀល ជូនដល់ លោក ស្រី‌ ស្រេង ស្រីអាង


ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ ឯ.ឧ ហាក់ សុខមករា ប្រធានក្រុមការងារយុវជនបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំបាននាំអំណោយ មានទឹកដោះគោ ទឹកផ្លែឈើ និងថវិកា‌500000 រៀល ជូនដល់ លោក ស្រី‌ ស្រេង ស្រីអាង
ដែលកើតជម្ងឺពិសធ្យូង កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត (19/07/2015)។
 
11218617_10205602860043978_5649482990816385322_n