រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថាន សាយ សំអាល់ ចែកស្រូវពូជចំនួន ២៩៥០០ គីឡូក្រាម(រំដួល)ចែកជូនប្រជាកសិករចំនួន១១៨០ គ្រួសារនៅឃុំ ចក និងឃុំដំរិល


ស្រុកអូររាំងឪ៖ ស្រូវពូជចំនួន ២៩៥០០ គីឡូក្រាម(រំដួល)ចែកជូនប្រជាកសិករចំនួន១១៨០ គ្រួសារនៅឃុំ ចក និងឃុំដំរិល ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាន និងប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកអូររាំងឪ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

170829 Samal1