ប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារចុះមូលដ្ឋាន និងលើកទិសដៅការងារបន្ត


ក្រុងសួង៖ រសៀលថ្ងៃ២៧ ខែសីហា ចូលរួមប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារចុះមូលដ្ឋាន និងលើកទិសដៅការងារបន្ត ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យ ធា គ្រុយ ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយសង្កាត់សួង ។

170829 Kruy Suong1