រួមគ្នាធ្វើអភិវឌ្ឍភូមិឃុំរបស់យើង


អភិបាលស្រុកអូររាំងឪ រួមជាមួយគណៈកម្មាធិការវត្តព្រះធាតុបាស្រី និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ បានជួសជុលផ្លូវពីវត្តដល់ភូមិស្វាយមីង និងពីផ្លូវបំបែកទៅដល់ភូមិស្វាយមាសស្នេហ៍ និងបន្តជួសជុលផ្លូវ ក្នុងភូមិស្វាយរលួស ឃុំអំពិលតាពក ។

170814 ISay4