លោកជំទាវ​ ឡេង​ សុខា​ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋភូមិខ្ជាយ


ស្រុកតំបែរ៖ លោកជំទាវ​ ឡេង​ សុខា​ និងក្រុមការងារអញ្ជើញ​ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋភូមិខ្ជាយ ឃុំតំបែរ និងផ្សព្វផ្សាយពីគោលនយោបាយរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។​

1780525 Sok2