ក្រុមការងារបក្សចុះជួយឃុំស្រឡប់ ចុះតាមខ្នងផ្ទះ


ស្រុកត្បូងឃ្មុំ៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៥ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារបក្សឃុំ ស្រឡប់ ដែលមានសមាសភាព ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ យុវជនបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត ត្បូឃ្មុំ និងក្រុមការងារបក្ស សាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម ពិន វណ្ណារ៉ូ បានចុះនៅភូមិ ចាន់ទូង ដេីម្បីពិនិត្យ និងណែនាំតាមខ្នងផ្ទះ។

eve5