ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំ បើកកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២៩ អាណត្តិទី២ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ឡាន់ ឆន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងឯកឧត្ដម លី ឡេង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ត្បូងឃ្មុំ៖ព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ ប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២៩ អាណត្តិទី២ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ឡាន់ ឆន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងឯកឧត្ដម លី ឡេង អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្ត នៅសាលប្រជុំសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ ។
របៀបវារៈក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមមានៈ
១-ពិនិត្យនិងអនុម័តលើកំណត់ហេតុ នៃកិច្ចប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២៨ របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត
២-ពិនិត្យ ពិភាក្សានិងអនុម័ត លើរសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៏រីកចម្រើន ប្រចាំត្រីមាសទី៣ របស់រដ្ឋបាលខេត្ត
៣-ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័ត លើសេចក្តីព្រាងផែនការសកម្មភាពបីខែបន្ត (ខែតុលា វិច្ឆិការ និងធ្នូ) របស់រដ្ឋបាលខេត្ត
៤-ពិនិត្យ ពិភាក្សា និងអនុម័ត លើសេចក្តីព្រាងសម្រេច ស្តីពីការកែសម្រួលសកម្មភាពគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការនារីនិងកុមារ
៥-បញ្ហាផ្សេងៗ ៕

3

1

4

2