លោក នាដ្ឋ រ៉ាវុធ អភិបាលស្រុក និងជាប្រធានគណបក្សស្រុក បានចុះជួបសំណេះសំណាល ជាមួយសាសនិកឥស្លាម


ស្រុកតំបែរ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៣ ខែ៩ ឆ្នាំ ២០១៦ នៅភូមិសែនចំរើន ឃុំសេដា ស្រុកតំបែរ លោក នាដ្ឋ រ៉ាវុធ អភិបាលស្រុក និងជាប្រធានគណបក្សស្រុក បានចុះជួបសំណេះសំណាល ជាមួយ កឹម តួន និង មកពីគ្រប់មូលដ្ឋានទូទាំងស្រុក សរុបចំនួន ១៣៧ នាក់ នៅក្នុងឱកាសបុណ្យហាជី ឫបុណ្យគោកោប៉ាន នៃសាសនាឥស្លាម ដោយបានលើកឡើនូវខ្លឹមសារសំខាន៉ៗមួយចំនួន រួមមាន ៖ គោលនយោបាយដឹកនាំដ៍ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះសាសនា , ការអភិវឌ្ឍន៍លើគ្រប់វិសយ័របស់សង្គមជាតិ,ការងារអប់រំនយោបាយ សតិអារម្មណ៍ ដោយបញ្ញ្ជាក់លើបញ្ហាដីធ្លី , ផលិតផល កសិកម្ម , បញ្ហាព្រុំដែន , កម្ចីមីក្រូហិរញ្ញវត្ងុ , បញ្ហាដីចំប៉ា , ។ល។ និងបានជុំរុុញអោយបងប្អូន ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត អោយបានគ្រប់គ្នានៅតាមសាលាឃុំ តាមភូមិដែល បានកំណត៉ ។បន្ទាប់មក បានចូលរួមជាមួយ សប្បុរសជន ប្រទេសម៉ាឡេស់ិុ ក្នុងពិធីសំឡេះគោ តូរទ៉ាន់ និងបានចែកជូនសាច់គោដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ ខ្មែរឥស្លាមតាមភូមិឃុំ សម្រាប់ទទួលទាន ក្នុងពិធីបុណ្យខាងលើនេះ ។

1.តំបែរ 14.09.2016

2 តំបែរ 14.09.2016

3 តំបែរ 14.09.2016