ពិធីប្រកាសបង្កើតក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ត្បូងឃ្មុំ៖ ពិធីប្រកាសបង្កើតក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប៉ែន កុសល្យ អភិបាលរងខេត្តនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦។ គោលបំណងនៃការបង្កើតក្រុមនេះ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្ម និងជាមូលដ្ឋានដើម្បីចងក្រងសហគមន៍នៃក្រុមកសិករតាមប្រភេទមុខជំនាញនីមួយៗផង។

160913 All 926

160913 All 927