គណបក្សក្រុងសួងបានយកថវិកា ២០០ ០០០ រៀលចូលបុណ្យ ៧ថ្ងៃ


ក្រុងសួង៖ ថ្ងៃទី០៥ នេះ គណបក្សក្រុងបាននាំយកថវិកាចំនួន ២០០.០០០៛ ទៅចូលរួមបុណ្យគម្រប់៧ថ្ងៃសព លោកស្រី ញឹម សីុណាត អាយុ៣៨ឆ្នាំ និងប្តីឈ្មោះ យី ឆុន អាយុ៥០ឆ្នាំ ដែលបានស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រថយន្តបុក លោកស្រី ញឹម សីុណាត ជាប្រធានក្រុមបក្សទី២០ ចំណែកប្តីជាសមាជិកក្រុមបក្សទី២០ នៃសាខាបក្សភូមិច្រកពោន សង្កាត់សួង។ អ្នកទាំង២បន្សល់ទុកកូន៦នាក់អោយម្តាយទទួលបន្ទុកបន្ត។

160913 All 924

160913 All 925