ឯកឧត្តម ហាក់ សុខមករា ចុះប្រកាសក្រុមបក្ស ក្នុងឃុំប៉ឺស១ និងប៉ឺស ២


ក្រូចឆ្មារៈ នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារចុះជួយឃុំប៉ឺស១ បានអញ្ជើញប្រកាសសាខាក្រុមបក្សភូមិទាំង ៥ ក្នុងឃុំបុឺស១ ចំនួន ១០៣០នាក់ ។ ឆ្លៀតពេលចូលរួមទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់ រវាងក្រុមយុវជនឃុំបឺុស១និង ក្រុមមរតកអភិវឌ្ឍន៍ Plc និងបានឧបត្ថមថវិការដល់ក្រុមបាល់ទាត់ទាំង២ និងក្រុមអជ្ញាកណ្តាលផងដែរ ។
បន្ទាប់មក  នាព្រឹកថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ឯ.ឧ ហាក់ សុខមករា បានសំណេះសំណាល និងប្រកាស សាខាក្រុមបក្សភូមិ ប្រធាន អនុប្រធានក្រុមបក្ស ក្នុងភូមិទាំង៤ នៃឃុំបើុស២ ស្រុកក្រូចឆ្មា ជាពិសេសជំរុញសមាជិកគណបក្សអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មី អោយបានគ្រប់ៗគ្នា។

160905 Alll11