ចុះពិនិត្យបច្ចុប្បន្នភាពក្រុមបក្សឃុំតំបែរ


ស្រុកតំបែរ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមការងារចុះជួយភូមិជ័យសម្បត្តិ ឃុំតំបែរ ដឹកនាំដោយលោក ហេង ពិសិដ្ឋ បានប្រជុំពិនិត្យបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកបក្ស ការរៀបចំក្រុមបក្ស អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ការចំណាកស្រុក ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ពង្រឹងការគ្រប់គ្រង ពិនិត្យបញ្ហាប្រឈម និងការដោះស្រាយតម្រូវការមួយចំនួន និងពិនិត្យរៀបចំសួនបន្លែធម្មជាតិក្នុងភូមិ។

160905 Alll10