លោកជំទាវ ឡេង សុខា បើកកិច្ចប្រជុំពង្រឹងការងារបក្សស្រុកតំបែរ


តំបែរ៖ ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុកតំបែរ បានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពង្រឹងការងារគណបក្ស ក្រោមអធិបតីភាពលោកជំទាវ ឡេង សុខា សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមទទួលការងារគណបក្សនៅស្រុកតំបែរ។

160905 Alll12