ពិធីសំណេះសំណាលនៅឃុំពពេល ស្រុកពញាក្រែក


ពញាក្រែក៖ នាថ្ងៃទី១៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម លីឡេងអនុប្រធានគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំជូបសំណេះសំណាលសមាជិកក្រុមបក្សនៅស្នាក់ការគណបក្សឃុំកោងកាង ដែលមានសមាជិកចូលរួមចំនួនប្រមាណ ៣០០នាក់។

160817 Kret3

160817 Kret4