ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ ក្រុមការងារយុវជនគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកតំបែរ


តំបែរ៖ ពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់ ក្រុមការងារយុវជនគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកតំបែរ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដមហ៑ុន ម៉ាណេត ដោយមានការចូលរួមពីក្រុមការងារចុះជួយស្រុកតំបែរ និងយុវជនស្រុក ឃុំ និងភូមិ។ក្រោយពីចប់កម្មវិធី ក្រុមការងារជួយស្រុកតំបែរបានស្នើសុំការអនុញាតជួបឯកឧត្ដមហ៑ុន ម៉ាណេត ស្នើសុំជួយសំរួលរាល់ឯកសារពាក់ពន្ធ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការយកក្មេងដែលមានជំងឺចំលែកនេះទៅព្យាបាលនៅប្រទេស់ថៃ
ហើយឯកឧត្តមបានអនុញ្ញាត និងជួយសំរួល នឹងអោយក្រុមការងារចុះទៅសួរសុខទុក្ខនឹងនាំយកថវិកាចំនួន៤ ០០០ ០០០ រៀល និងមានការចូលរួមឧបត្ថមពីក្រុមការងារបក្សប្រជាជនចំនួន១០០ ដុល្លារ ជូនគ្រូសារកុមារនេះមកពីភូមិរពាក់២ ឃុំសេដា ស្រុកតំបែរខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាថ្ងៃទី៣១ខែ៧ឆ្នាំ២០១៦។

160731 Manet2

160731 Manet1

160731 Manet3