ទស្សនកិច្ចអគាររដ្ឋបាល សាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មី


ត្បូងឃ្មុំ ៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី ០៣ សីហា ២០១៦ ឯកឧត្ដម ឡាន់ ឆន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានដឹកនាំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីទស្សនកិច្ចអគាររដ្ឋបាល សាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មី ដែលកំពុងសាងសង់នៅតំបន់ចម្ការម៉ៃសាក់ ស្ថិតនៅឃុំស្រឡប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

160803 lan chhan17

160803 lan chhan4

160803 lan chhan3