ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មាធិការបក្សឃុំជីគរ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ


ត្បូងឃ្មុំ៖ ថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណបក្សខេត្ត ចុះសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មាធិការបក្សឃុំជីគរ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ នៅស្នាក់ការបក្សឃុំ ដើម្បីស្វែងយល់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងមានមតិណែនាំសម្រាប់ត្រៀមរៀបចំផែនការឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោត ឃុំសង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧ និងបោះឆ្នោតតំណាងរាស្រ្ត ឆ្នាំ២០១៨ ខាងមុខ។

160729 Prach Chan1

160729 Prach Chan3

160729 Prach Chan2