រៀបចំក្រុមការងារចុះជួយក្រុងសួងចំនួន៣៩៣ រូប


សួង៖ ក្រោមការចង្អុលបង្ហាញនិងអនុសាសន៍ល្អៗពីឯកឧត្តម ជាសុផារ៉ា អនុប្រធានទី១ក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តត្បូងឃ្មុំ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ថេង ច័ន្ទសង្វារ បានចុះរៀបចំក្រុមការងារចុះជួយក្រុងសួងចំនួន៣៩៣ រូប ដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍បានជោគជ័យ ប្រជាពលរដ្ឋមានការពេញចិត្តនិងឈានទៅទទួលជ័យជំនះ២០១៧-២០១៨ (០៦ កុម្ភៈ ២០១៦)

160206 Sangvar i1