ពីធីសំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិចក ឃុំចក ស្រុកអូររាំងឪ


អូរាំងឪ៖ រសៀលថ្ងៃទី ៦ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៦ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ បានចុះជួបសំណេះសំណាល សួរសុខទុក្ខ និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួន ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិចក ឃុំចក ស្រុកអូររាំងឪ ព្រមទាំងបានឧបត្ថម្ភថវិកាមួយចំនួនផងដែរជូនពួកគាត់ ។

160206 Say Samal៦