ពិធីសម្ពោធស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឃុំដូនតី


អបអរសាទរពិធីសម្ពោធស្នាក់ការគណបក្ស ប្រ.ជ ឃុំដូនតី ក្រោមអធិបតីភាព ឯ.ឧ វង សូត ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកពញាក្រែក នាថ្ងៃទី ១០ តុលា ២០១៥។

101015 Vorng Sout6

101015 Vorng Sout8

101015 Vorng Sout1

101015 Vorng Sout

101015 Vorng Sout2

101015 Vorng Sout3

101015 Vorng Sout4