ឯកឧត្តម វង សូត និងលោកជំទាវ ចូលបុណ្យផ្កាចំនួន ២០ លានរៀល កសាងសាឡុំ ១ ខ្នង ក្នុងវត្តស្ទឹងជ័យ


ស្រុកពញាក្រែក៖ លោកលី សុភាលីន អភិបាលស្រុកពញាក្រែក នាំយកបច្ច័យឯកឧត្តម វង សូត និងលោកជំទាវ ចំនួន ២០ លានរៀល ចូលរួមបុណ្យផ្កាសាមគ្គីកសាងសាឡុំ ១ ខ្នង ក្នុងវត្តស្ទឹងជ័យ ស្ថិតនៅភូមិស្ទឹងជើង ឃុំពពេល ។
២២-មិថុនា-២០២២