ជម្រើសដ៏ល្អបំផុតនៅថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ២០១៨ គឺយើងបោះឆ្នោតអោយគណបក្សប្រជាជនលេខរៀងទី ២០ ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេស!


អរគុណសមាជិកសមាជិការ គណបក្សប្រជាជនដែលកំពុងមមារញឹកដឹកនាំយុទ្ឋនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស។ ការចូលរួមរបស់បងប្អូនគឺនាំមកជ័យជំនះពិតប្រាកដសម្រាប់គណបក្សនិង ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូល។ មានគណបក្សប្រជាជនដឹកនាំប្រទេស គឺកម្ពុជាមានតែសុខសន្តិភាពនិងរីកចម្រើន។

យើងទាំងអស់គ្នា បោះឆ្នោតជូនតែ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា លេខរៀងទី ២០ តែ១គត់!

ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ដឹកនាំយុទ្ធនាការហែក្បួនឃោសនារកសម្លេងឆ្នោត មានយុវជនគណបក្សខេត្តជាកំលាំងស្នូល ប្រមូលផ្តុំនៅស្នាក់គណបកសស្រុកត្បូងឃ្មុំ ហើយនេះជាយុទ្ធការទ្រង់ទ្រាយធំលើកទី២ នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

ស្នាក់គណបកសស្រុកត្បូងឃ្មុំ ថ្ងៃទី ១៥ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៨