ពិធីប្រកាសក្រុមការងារយុវជនខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ខេត្តត្បូងឃ្មុំ៖ ពិធីប្រកាសក្រុមការងារយុវជនថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយក្រុង ស្រុក ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត គណៈកម្មការខ26 ខ២៧ និងក្រុមការងារយុវជនគណបក្សក្រុង ស្រុក ក្នុងទូទាំងខេត្ត ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណបក្សខេត្ត និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត អនុប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្ត។ (០២សីហា ២០១៥)

yth1

yth2

yth4

yth5

yth6

yth7

yth9