ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ និង លោកជំទាវ ឡេង សុខា អភិបាលរងខេត្ត បាននាំយកទ័យទាន និង ទៀនព្រះវស្សាទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ នៅវត្តហ្លួងព្រះស្តេចកន


ខេតត្បូងឃ្មុំ៖ ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ និង លោកជំទាវ ឡេង សុខា អភិបាលរងខេត្ត ព្រមទាំងប្រធានមន្ទីរជុំវិញខេត្តបាននាំយក ទ័យទាន និង ទៀនព្រះវស្សាទៅប្រគេនព្រះសង្ឃ នៅវត្តហ្លួងព្រះស្តេចកន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥។
lanc1

lan3

lan5

lan4