ឯកឧត្តម​ ជា​ សុផារ៉ា​ :​ ដំបូលសន្តិភាព​ ជាដំបូលត្រជាក់សុខដុមជាងគេ


ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឃុំទន្លេបិទ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកង្បូងឃ្មុំ ចំនួន ៣.៣៤៩នាក់ ។ ១៤.០៣.២០១៨

180314 Chea sophara1

180314 Chea sophara

180314 Chea sophara2