ក្រោមដំបូលសន្តិភាព ផ្លូវដីក្រហម ក្លាយជាផ្លូវបេតុង នៅផ្សារជីមាន់


ពញាក្រែក៖ ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋ និងបំរើសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋាន ក្រុមការងារបច្ចេកទេសស្រុកពញាក្រែក ចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវបេតុងអាមេប្រវែង១០៣៤ម៉ែត្រ នៅផ្សារជីមាន់ ភូមិជីមាន់ជើង ភូមិជីមាន់កណ្តាល ឃុំក្រែក ស្រុកពញាក្រែក ខេត្តត្បូងឃ្មុំ (មូលនិធិឃុំក្រែកឆ្នាំ២០១៧)៕

171106 Krek1

171106 Krek2

171106 Krek3

171106 Krek4