កិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សា យអំពីបដិវត្តន៍ពណ៍


#មន្ទីរគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ត ត្បូងឃ្មុំ : នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ មានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សា
យអំពីបដិវត្តន៍ពណ៍ ស្តិតក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន អនុប្រធានគណបក្សខេត្ត ប្រធាន
គណ:ប្រចាំការគណបក្ស ដែលមានសមាសភាពចូលរួម រួមមាន: សមាជិក សមាជិកា គណបក្សខេត្តគ្រប់រូប , គណ:សាខាបក្សតាមបណ្តាមន្ទីរ អង្គភាពនានាជុំវិញខេត្ត និងគណបក្សបណ្តាក្រុងស្រុក ប្រមាណ១២០ រូប បានចូលរួម ។  ក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តម ស៊ាក ឡេង ប្រធានគណ:ឃោសនាអប់រំ របស់គណបក្សខេត្ត បានឡើង
ធ្វើការបកស្រាយអំពីនិយមនយ័នៃបដិវត្តន៍ពណ៍ ដែលបានកើតឡើង នៅបណ្តាប្រទេសនានានៅលើពិភពលោក និងជាពិសេសបានកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងផ្ទាល់ក្នុងរយ:ពេលកន្លងមកព្រមទាំងភស្តុតាងនានាជាច្រើននៃបដិវត្តន៍ពណ៍ផងដែរ។
នៅទីបញ្ចប់ ឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន បានឡើងមានប្រសាសន៍បកស្រាយអំពីអង្គហេតុ និងទិដ្ឋភាពច្បាប់នៃការចាប់ខ្លួនលោកកឹម សុខា និងការរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ ។

171023 Lan Chana