ពិធីជួបជុំសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណបក្សប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំ


ពិធីជួបជុំសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកសមាជិកាគណបក្សប្រជាជនខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងផ្សព្វផ្សាយនូវលទ្ធផល សន្និបាតបើកទូលាយរបស់ គណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រោមអធិបតីឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ ប្រធានគណបក្សខេត្ត និងឯកឧត្តម ឡាន់ ឆន ប្រធានគណៈ ប្រចាំការគណបក្សខេត្ត
#ស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តត្បូងឃ្មុំ ព្រឹកថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

170814 ISay2