អភិបាលខេត្ត​ លី​ឡេង​ បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនអាជីវករលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារសួង


អភិបាលខេត្ត​ លី​ឡេង​ បានអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនអាជីវករលក់ដូរនៅក្នុងផ្សារសួង ក្រុងសួង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដើម្បីដឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់ពីសុខទុក្ខ ផលលំបាក និងបញ្ហារបស់អាជីវករយកមកដោះស្រាយជូនដល់ពួកគាត់​ នាល្ងាចថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧នេះ។

170713 Ly Leng51