អបអរសាទរ ការដាក់បញ្ចូល “តំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុហ៍” ជាសម្បត្តិបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក


មន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្ត រដ្ឋបាលក្រុង ស្រុក វត្តអារាម និងសាលារៀន ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ បានរៀបចំពិធីអបអរសាទរ ការដាក់បញ្ចូល “តំបន់ប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុហ៍” ជាសម្បត្តិបេតិកភ័ណ្ឌពិភពលោក ដោយបានធ្វើការរួបរួមគ្នា វាយគង ទួងស្គរ និងថ្លែងសារអបអរសាទរ បញ្ជាក់ពីព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀត ប្រកបដោយមោទនភាពដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុត របស់ប្រជាជាតិកម្ពុជា។ នាថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ២០១៧

1707010 Heng Samrin22