ពិធីប្រកាសបញ្ជូលសមាជិកថ្មី របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកត្បុងឃ្មុំ និងក្រុងសួង


ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ជា សុផារ៉ា ប្រធានក្រុមការងារ ថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកត្បូងឃ្មុំ បានអញ្ជើញ
ជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកថ្មី របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា
ស្រុកត្បូងឃ្មុំ និងក្រុងសួង ក្នុងឱកាសខួបលើកទី៦៦ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៕

170629 CPP8