ឯកឧត្តម​ សាយ​ សំអាល់​ និងក្រុមការងារ អញ្ជើញបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់​


ឯកឧត្តម​ សាយ​ សំអាល់​ និងក្រុមការងារ អញ្ជើញបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់​ នៅស្រុកអូររាំងឪ។
២០ ឧសភា ២០១៧

1705 20 Chea sophara2