ពិធីបើកយុទ្ធនាការ ឃោសនា បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧


ជយោ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា!
អបអរសាទរពិធីបើកយុទ្ធនាការ ឃោសនា បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ឆ្នាំ២០១៧ នាថ្ងៃទី ២០ ខែឧសភា ២០១៧ នៅឃ៊ំដារ ស្រុកមេមត់ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ប្រធានក្រុមការងារចុះជួយ ស្រុកមេមត់ ។

1705 20 Chea sophara1