កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវការងារត្រៀមបោះឆ្នោតក្រុុមប្រឹក្សាឃុំអាណត្តិទី ៤ ឆ្នាំ២០១៧


នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ គណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុក បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនូវការងារត្រៀមបោះឆ្នោតក្រុុមប្រឹក្សាឃុំអាណត្តិទី ៤ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម លី ឡេង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្តត្បូងឃ្មុំ និងលោក ឡុង ធាម ប្រធានគណៈកម្មាធិការបក្សស្រុកពញាក្រែក ។

170515 leng2