ពិធីបុណ្យផ្កាសាមគ្គី នៅវត្តទួលទ្រាត្បូង ឃុំជប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ


ស្រុកត្បូងឃ្មុំ៖ នៅវត្តទួលទ្រាត្បូង ឃុំជប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ក្នុងពិធីបុណ្យផ្កាសាមគ្គី ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ប្រាជ្ញ ចន្ទ អភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំ នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦-ឧសភា-២០១៧ ។

170506 prach chan