សមាគមន៍គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ ព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំចុងជាច ស្រុកតំបែរ


តំបែរ៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ដឹកនាំសមាគមន៍គ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ ព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំចុងជាច ស្រុកតំបែរ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ ប្រមាណ ៣២០០ នាក់ នាថ្ងៃទី០៦ ឧសភា ២០១៧។
 

170506 manet