ពិធីសំណេះសំណាលរបស់ឯកឧត្ដម ជា សុផារ៉ា ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្រុងសួង


ក្រុងសួង៖ ពិធីសំណេះសំណាលរបស់ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ជា សុផារ៉ា ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋភូមិជេីងឡង សួងលិច សួងកេីត ជ្រៃបិទមាស ចុងអង្គ្រង និងភូមិពណ្ណរាយ នៃសង្កាត់សួង។
បន្ទាប់មក ឯកឧត្តម បន្តសំណះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋភូមិ ពោធិកិល តូង ធ្លក នៃសង្កាត់សួង និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងគ្រូពេទ្យ នៃក្រុងសួង ថ្ងៃទី០៣ ឧសភា ២០១៧ ។

1700505 phara

1700505 phara1